Thẻ: yeu cầu công năng kỹ thuật

Nghệ thuật chiếu sáng

Yêu cầu chung cho giải pháp chiếu sáng

1. Yêu cầu về công năng kỹ thuật Đối với các công trình được chiếu sáng theo hình thức chiếu sáng tổng thể đồng đều trên bề mặt công trình (độ rọi trung bình trên bề mặt đó), tham khảo các chỉ tiêu đã nêu ở các phần trên. Các chỉ tiêu này coi như …