Thẻ: phân loại chiếu sáng

Nghệ thuật chiếu sáng

Yêu cầu đối với việc phân loại đối tượng chiếu sáng

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng      Phương pháp phân loại đối tượng chiếu sáng phải đáp ứng các yêu cầu sau:– Đơn giản, dễ áp dụng.– Thể hiện được tính đặc thù của công trình, đặc biệt là về đặc điểm …

Nghệ thuật chiếu sáng

Tiêu chí phân loại chiếu sáng ngoài trời

1.1. Nguyên tắc– Đơn giản dễ áp dụng.– Thể hiện đặc thù công trình, đặc thù về địa điểm hình thức và nội dung công năng kiến trúc (quy mô, phong cách và tính chất sử dụng) để chọn hình thức chiếu sáng thích ứng và hiệu quả.1.2. Tiêu chí quy mô kích thướcCác công …