Thẻ: Nhu cầu nhận thức về màu sắc

Nghệ thuật chiếu sáng

Nhu cầu nhận thức về màu sắc, hình dáng bề ngoài, sự tương phản biến hóa p3

        Khi muốn đọc được một bức thư viết bằng bút chì mờ, thị giác con người đòi hỏi phải tăng cường độ ánh sáng lên gấp nhiều lần, nhưng cũng bức thư đó được viết bằng bút mực thì vấn đề tăng cường độ ánh sáng là không cần thiết, thị giác con người …

Nghệ thuật chiếu sáng

Nhu cầu nhận thức về màu sắc, hình dáng bề ngoài, sự tương phản biến hóa p2

       Hay ở hình 2.9a một bộ mặt được chiếu sáng bằng một nguồn sáng có cường độ mạnh tạo ra bóng đổ đậm đen che lấp mất những con mắt, mà đối với mặt người thì con mắt là đối tượng quan trọng mang cái thần để nhận biết được khuôn mặt, nên khuôn …

Nghệ thuật chiếu sáng

Nhu cầu nhận thức về màu sắc, hình dáng bề ngoài, sự tương phản biến hóa p1

          Tất cả các sự vật tồn tại dưới hiệu quả của ánh sáng, đều được mắt người nhận biết và phân biệt thông qua sự khác biệt nhau về màu sắc đặc trưng cùng với các đường nét tổng thể hình thức bề ngoài, tức bóng dáng đường viền, sự tương phản biến hóa …