Thẻ: nhân tố ánh sáng

Nghệ thuật chiếu sáng

Khái niệm nhân tố ánh sáng tự nhiên

Do có sự tồn tại của những độ sáng bên ngoài khác nhau nên thật rất khó (thậm chí vô nghĩa) khi tính toán độ chiếu sáng nội thất bằng những đại lượng tuyệt đối của ánh sáng. Tuy nhiên với một tòa nhà cho trước, tại một điểm cho trước, tỷ lệ giữa độ …