Thẻ: nghệ thuật kiến trúc

Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng vì hiệu quả nghệ thuật kiến trúc phần 2

        Việc cách điệu hóa hình dáng đèn nhằm mục đích trang trí là một nhiệm vụ phức tạp trong kiến trúc. Nó đòi hỏi tìm tòi hình thức cũng như xác định kích thước đèn phù hợp với nội thất. Trong thực tế xây dựng ở nước ngoài, đã xảy ra không ít trường …

Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng vì hiệu quả nghệ thuật kiến trúc phần 1

       Thực ra, trong việc bố trí ánh sáng, người ta không thể phân biệt chiếu sáng “kiến trúc” và chiếu sáng “công năng – kỹ thuật”. Đối với bất kỳ ngôi nhà nào, dù là rạp hát hay nhà kho, người thiết kế phải tận dụng mọi khả năng để nâng cao chất lượng …