Thẻ: kiến trúc

Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng vì hiệu quả nghệ thuật kiến trúc phần 1

       Thực ra, trong việc bố trí ánh sáng, người ta không thể phân biệt chiếu sáng “kiến trúc” và chiếu sáng “công năng – kỹ thuật”. Đối với bất kỳ ngôi nhà nào, dù là rạp hát hay nhà kho, người thiết kế phải tận dụng mọi khả năng để nâng cao chất lượng …