Thẻ: khai thác ánh sáng

Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng vì tiện ích nội thất (công năng – kỹ thuật)

         Một trong những phương tiện có hiệu quả để biểu hiện kiến trúc là ánh sáng. Từ lâu, các nhà kiến trúc đã biết sử dụng nhiều thủ pháp ánh sáng tự nhiên làm nổi bật hình khối của ngôi nhà trong một quần thể kiến trúc, thậm chí để nhấn mạnh một số …

Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng vì giải pháp tôn vinh mầu sắc nội thất

         Sử dụng mầu sắc bên trong nhà là một yếu tố không thể xem nhẹ trong việc tạo môi trường ánh sáng. Trong thực tế xây dựng không hiếm thí dụ chứng tỏ rằng do chiếu sáng không hợp lý đã làm giảm sự hài hòa giữa các bề mặt trang trí mầu sắc …

Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên lý khai thác ánh sáng phần 4

1. ĐỘ SÁNG XUNG QUANH VÀ HÌNH ẢNH     Cho độ sáng yêu cầu không đổi, khả năng thị giác tăng lên, có nghĩa như độ sáng xung quanh cũng được nâng lên, đến một điểm tại đó khả năng thị giác bắt đầu hạ xuống một cách nhanh chóng. Những mức độ cao của ánh …

Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên lý khai thác ánh sáng phần 3

1. CÁC LOẠI CHÓI LÓA VÀ NHIÊU ỒN THỊ GIÁC KHÁC     Ánh chói là ánh sáng phát ra sự chói lòa mà có thể làm mất tập trung hoặc cản trở sự nhận thức thị giác. Người già dễ bị ảnh hưởng mạnh bởi ánh sáng chói lòa hơn những người trẻ. Sự thiếu tiện …

Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên lý khai thác ánh sáng phần 2

1. Hệ sô phản xạ của bề mặt và độ sáng biểu kiến       Độ sáng là một cảm giác mà có thể diễn tả như sự sáng sủa, sáng chói, hay có ánh sáng. Biểu kiến của độ sáng có thể nhận biết được thay đổi bởi môi trường xung quanh, tình trạng thích nghi …