Thẻ: đèn treo

Nghệ thuật chiếu sáng

Mạng lưới đèn treo

        Phương pháp chiếu sáng kiểu mạng lưới là một trong những phương pháp chiếu sáng ứng dụng đang được ưa chuông và dần phát triển thành một trào lưu như là trào lưu chiếu sáng kiểu Rotterdam.        S ự khác nhau cơ bản giữa chiếu sáng kiểu mạng lưới và các phương pháp chiếu …