Thẻ: chiếu sáng đô thị ban đêm

Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng nội thất các công trình công cộng phần 3

Bàn ghế học mầu nhạt có ảnh hưởng rất tốt đối với hoàn cảnh ánh sáng trong phòng, nếu sơn màu xanh lá cây nhạt, có thể giúp cho mắt làm việc yên tĩnh. Độ chói của mặt bảng đen và những bảng biểu giảng dạy với độ chói của mặt tường có tác dụng …

Nghệ thuật chiếu sáng

Các chức năng chiếu sáng đô thị ban đêm phần 3

         Ngoài chức năng nhìn rõ là chính, tức là thiết kế chiếu sáng đô thị đảm bảo được sự xác định tốt các thành tố của tổ chức không gian đô thị với đầy đủ những hiệu quả về sự tương phản về màu sắc chất liệu, hình thành được tính độc đáo riêng …

Nghệ thuật chiếu sáng

Các chức năng chiếu sáng đô thị ban đêm phần 2

5. Chức năng tạo bầu không khí thân thiện        Điều này rất quan trọng đối với các nội thất. Rõ ràng từng không gian hoạt động trong ngôi nhà như góc bếp, góc đọc sách, góc tiếp khách, góc xum họp thành viên gia đình… đều có những yêu cầu không giống nhau của bầu …

Nghệ thuật chiếu sáng

Các chức năng chiếu sáng đô thị ban đêm phần 1

       Ngoài chức năng nhìn rõ là chính, tức là thiết kế chiếu sáng đô thị đảm bảo được sự xác định tốt các thành tố của tổ chức không gian đô thị với đầy đủ những hiệu quả về sự tương phản, về mầu sắc, chất liệu, hình thành được tính độc đáo riêng …