Thẻ: Chiếu sáng cho văn phòng,

Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng nội thất các công trình công cộng

           Nhìn chung với hiệu quả ánh sáng công trình về ban đêm thường gây hiện tượng nghệ thuật cao hơn ban ngày do môi trường ánh sáng ban ngày đã bị xóa bỏ, mọi người chỉ chú ý đến hiệu quả chiếu sáng nhân tạo, nghệ thuật.Các nhà công cộng về phương diện chiếu …

Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng tự nhiên cho công trình khác

 1.Chiếu sáng cho bệnh việnChiếu sáng tự nhiên cho bệnh viện đồng thời thỏa mãn 2 yêu cầu:– Thỏa mãn điều kiện an dưỡng cho bệnh nhân.– Đảm bảo điều kiện của y bác sĩ và nhân viên phục vụ.Đối với phòng chiếu sáng chất lượng cao: phòng phẫu thuật v.v… ánh sáng phải đủ …