Thẻ: cấu tạo đèn chiếu sáng

Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên tắc cấu tạo lắp đặt đèn chiếu sáng phần 3

Kích thích thích ứng      Khi các thiết bị chiếu sáng có quan hệ mật thiết với các bộ phận kết cấu khác, yêu cầu về sự chuẩn xác của kích thước là điều hiển nhiên. Mặc dù yêu cầu này khó thấy với phần lớn các thiết bị, điều quan tâm chính thuộc về kiểu …