Thẻ: Các yêu cầu chiếu sáng

Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng đài phun nước

1.đài phun nước 1. Chiếu sáng các dòng, luồng nước và tia nước phun. 2. Chiếu sáng tượng đài (nếu có). 3. Chiếu sáng các chi tiết kiến trúc đặc trưng khác của đài phun nước – Trong quá trình thiết kế chiếu sáng đài phun nước cần xem xét và tính đến các yếu …

Nghệ thuật chiếu sáng

Yêu cầu chung cho giải pháp chiếu sáng

1. Yêu cầu về công năng kỹ thuật Đối với các công trình được chiếu sáng theo hình thức chiếu sáng tổng thể đồng đều trên bề mặt công trình (độ rọi trung bình trên bề mặt đó), tham khảo các chỉ tiêu đã nêu ở các phần trên. Các chỉ tiêu này coi như …

Nghệ thuật chiếu sáng

Các yêu cầu chiếu sáng tự nhiên về mặt kỹ thuật

1. Phân bố không gian ánh sáng và hướng ánh sáng Trong một số công, trình người ta còn quy định không gian ánh sáng cần phải đảm bảo sự đồng đều hay một cách phân bố nào đó, để không những đạt được những yêu cầu thích dụng công năng mà còn vì hiệu …