Thẻ: ánh sáng

Nghệ thuật chiếu sáng

Quá trình tri giác và thụ cảm thị giác phần 2

         Sự thụ cảm về môi trường được chiếu sáng luôn luôn bao gồm nhiều dạng cảm xúc và ấn tượng vừa phong phú vừa trái ngược. Để nói bằng lời, người ta thường biểu hiện chúng thành từng cặp đối ứng định tính:           Tất nhiên, những nhận định như thế là thiên về …

Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên lý khai thác ánh sáng phần 4

1. ĐỘ SÁNG XUNG QUANH VÀ HÌNH ẢNH     Cho độ sáng yêu cầu không đổi, khả năng thị giác tăng lên, có nghĩa như độ sáng xung quanh cũng được nâng lên, đến một điểm tại đó khả năng thị giác bắt đầu hạ xuống một cách nhanh chóng. Những mức độ cao của ánh …

Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên lý khai thác ánh sáng phần 3

1. CÁC LOẠI CHÓI LÓA VÀ NHIÊU ỒN THỊ GIÁC KHÁC     Ánh chói là ánh sáng phát ra sự chói lòa mà có thể làm mất tập trung hoặc cản trở sự nhận thức thị giác. Người già dễ bị ảnh hưởng mạnh bởi ánh sáng chói lòa hơn những người trẻ. Sự thiếu tiện …

Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên lý khai thác ánh sáng phần 2

1. Hệ sô phản xạ của bề mặt và độ sáng biểu kiến       Độ sáng là một cảm giác mà có thể diễn tả như sự sáng sủa, sáng chói, hay có ánh sáng. Biểu kiến của độ sáng có thể nhận biết được thay đổi bởi môi trường xung quanh, tình trạng thích nghi …