Tin tức

Nhưng trong suốt năm hay tám năm đầu, người đổi mới vẫn có được thị trường cho riêng mình

Phản ứng của các hãng sản xuất aspirin tại Mỹ trước sự xuất hiện của loại thuốc “aspirin không phải aspirin” (“non-aspirin aspirins”, Tylenol & Datril) cũng không kém phần yếu ớt. Lại một lần nữa, người đổi mới chộp lấy cơ hội khi có dấu hiệu thay đổi trong cấu trúc ngành, phần lớn xuất phát từ đà tăng trưởng nhanh đột biến. Tại sao một số lượng nhỏ hãng sản xuất aspirin siêu lớn lúc bấy giờ lại không thể chế ra loại thuốc “aspirin không phải aspirin” rồi bán ra và thu lời? Không có lời giải thích hợp lý nào cho thắc mắc này. Những nguy cơ và hạn chế của aspirin đâu phải là chuyện mới mẻ gì đối với những người làm trong ngành dược. Nhưng trong suốt năm hay tám năm đầu, người đổi mới vẫn có được thị trường cho riêng mình.

Businessman sinking in heap of documents

Nhưng trong suốt năm hay tám năm đầu, người đổi mới vẫn có được thị trường cho riêng mình

Tương tự, Dịch vụ Bưu chính Mỹ (United States Postal Service, USPS) cũng khoanh tay đứng nhìn người đổi mới xâm chiếm thị trường trong suốt nhiều năm. Đầu tiên, United Parcel Service (UPS) lấy đi mảng dịch vụ bưu kiện truyền thống; sau đó Emery Air Freight và Federal Express chia nhau mảng dịch vụ vận chuyển những loại hàng hóa và thư tín khẩn cấp hoặc giá trị cao. Điểm yếu của USPS chính là tốc độ tăng trưởng quá nhanh của nó. Doanh số tăng nhanh đến nỗi nó bỏ qua những phân khúc thị trường tưởng chừng như không quan trọng. Thái độ của USPS chẳng khác nào mời người đổi mới vào khai thác.