Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên tắc chiếu sáng đô thị vì nghệ thuật

1. Cần đảm bảo chất lượng sống cao của không gian công cộng
Thành phố về đêm thường được xem như tủ kính cửa hàng, cần được trình diễn phô bày những gì đẹp nhất, gây ấn tượng nhất về sự giàu có hiện đại, phong cách sống văn minh hạnh phúc, không gian sống vừa hiện đại vừa phong phú các di sản văn hóa dân tộc. Vì thế việc chiếu sáng đô thị phải có sự chọn lọc để nhấn mạnh các điểm tích cực (rọi sáng đủ nhận biết), xóa bớt những điều tiêu cực (cho lấp vào bóng đêm).
2. Gây xúc cảm thẩm mỹ
Xem ánh sáng đêm không chỉ là để nhìn và thấy thành phố như ánh sáng ban ngày mà có thể phải là yếu tố gây được các cảm xúc cần thiết trước hiệu quả chiếu sáng nhằm tạo nên những ấn tượng về vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên và nhân tạo, về sự hài hòa giữa công trình kiến trúc và môi trường xung quanh ở những cung độ thụ cảm và hình thức cảm xúc khác nhau. Điều này rất quan trọng để tạo nên không chỉ chất lượng cuộc sống mà cả bản sắc văn hóa một vùng đất, một cộng đồng người.
3. Đảm bảo tính kinh tê và hiệu quả
Chiếu sáng đô thị vốn được xem là sự đầu tư tốn kém, đặc biệt là ở các nước đang phát triển khi nguồn lực điện chưa cao và khi sự cung ứng các thiết bị chiếu sáng chưa chủ động và còn phải nhập khẩu nhiều. Nhưng hiện nay việc xây dựng và phát triển các thành phố bền vững không cho phép xem chiếu sáng đô thị là công việc xa xỉ và xem nhẹ. Tuy nhiên khi thiết kế chiếu sáng đô thị muốn có hiệu quả phải thích ứng với điều kiện kinh tế xã hội, trước tiên là khả năng cung ứng về nguồn điện, về vốn đầu tư, nguồn cung ứng thiết bị, khả năng điều hành và bảo quản để chọn các giải pháp thích ứng.
4. Tránh tạo phông nền “ồn thị giác”
Để tạo nên hiệu quả nhìn và thụ cảm thẩm mỹ nghệ thuật của “không gian ánh sáng kiến trúc” việc thiết kế phải tránh những nguồn gây nhiễu trong vùng thị trường vì hiện tượng ồn thị giác thường gây khó chịu hoặc làm phân tán sự tập trung cần thiết vào đối tượng quan sát. Trước tiên phải tránh sự chói lóa có hại.