Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên tắc cấu tạo lắp đặt đèn chiếu sáng phần 3

Kích thích thích ứng
      Khi các thiết bị chiếu sáng có quan hệ mật thiết với các bộ phận kết cấu khác, yêu cầu về sự chuẩn xác của kích thước là điều hiển nhiên. Mặc dù yêu cầu này khó thấy với phần lớn các thiết bị, điều quan tâm chính thuộc về kiểu dáng trang trí hay các thiết bị đơn lẻ, và xu hướng hợp nhất các thiết bị cấu trúc làm khía cạnh này trở nên quan trọng. Yêu cầu lớn nhất cho các thiết bị đèn huỳnh quang là phải xem xét đến vấn đề kích thước của các kết cấu có sẵn trong công trình, ví dụ như thiết bị được đặt chìm hay bán chìm trong các kết cấu trang âm của một trần treo. Vấn đề sẽ khó hơn nếu thiết bị được đặt chìm do việc khó kết hợp các ống đèn tiêu chuẩn 2ft và 4ft với các đui đèn. Vấn đề đối với đèn đặt hở cũng vậy. Ở đây, yêu cầu của việc đặt đèn là phải nằm trong mạng lưới ô vuông (ft = foot = 30cm). Một sự thay đổi đành chấp nhận các thiết bị quá khổ nằm ngoài các cạnh của trần giả. Bước này có thuận lợi là có thể giấu được các cạnh không bằng nhau.
        Một vấn đề quan trọng khác nảy sinh khi đèn huỳnh quang được mắc nối tiếp. Mục đích này có thể được đảm bảo cho kích thước của đèn không bị vượt quá, nói cách khác, nếu như các thiết bị có liên quan tới một kích thước tổng thì sự kết hợp các loại đèn có thể được sử dụng và có thể chính xác với kích thước quy định. Ví dụ: một kích thước tổng dài 10ft, các cỡ sau có thể được sử dụng là: 1 đèn 8ft và 1 đèn 2ft; 2 đèn 5ft; 2 đèn 4ft và 1 đèn 2ft; 2 đèn 3ft và 2 đèn 2ft; 5 đèn 2ft.
Sự kết hợp giữa đèn và đui đèn rất thuận tiện, giúp cho loại đèn 2ft và 4ft có thể được lắp đặt nối tiếp trên kích thước danh nghĩa. Tuy nhiên, sự kết hợp đó không cho phép có bất cứ sai sót nào về kích thước. Trên thực tế rất khó áp dụng chúng mà không có phụ trội về kích thước.
Khó khăn trước mắt đã được kiểm chứng qua nhiều loại đèn với mầu sắc và kích thước khác nhau. Ví dụ, tại Anh, không thể đưa ra lời khuyên để kết hợp các đèn 15cm với bất cứ loại đèn nào khác tốt hơn 1 đèn 24cm, ngược lại đèn 60cm (20W), 90cm (30VV) và 120cm (40W) có thể được kết hợp cùng nhau để tạo ra một hiệu quả nhất định.
 Lắp đặt thuận tiện
      Chi phí lắp đặt cho các thiết bị chiếu sáng chiếm tỷ lệ tương đối cao trong chi phí tổng thể của việc chiếu sáng, đặc biệt khi sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn với giá rẻ. Vì thế việc thiết kế đơn giản để dễ lắp đặt phải được quan tâm đúng mức. Nhân tố này có thể ảnh hưởng về mặt kinh tế theo bảng giá của các nhà thầu thiết bị điện. Việc lắp đặt dễ dàng hơn có thể thực hiện được bằng cách tạo mạt bằng làm việc thuận tiện.

        Tiến độ lắp ráp cũng là một yếu tố quan trọng khi liên quan đến tổng thời gian thi công.
Nếu thiết bị có trọng lượng nhẹ, vấn đề sẽ được đơn giản hóa nếu các hốc lắp đặt thích hợp được sử dụng để nối với các hộp đựng các ống cách điện tiêu chuẩn. Thiết bị tiêu chuẩn đã được phổ cập sử dụng nhiều, nên sẽ được dễ dàng lắp đặt theo thiết kế, đặt nối phía trên hay bên cạnh, treo hay đặt chìm, cùng với sự hỗ trợ của mạng lưới trần treo.
Tại những vị trí đặt các hốc lắp đặt cho kiểu trần treo sẽ tạo ra một đặc điểm không như mong muốn khi sử dụng theo cách khác.
Khi các thiết bị bắt buộc phải được lắp đặt trên các loại trần không đạt tiêu chuẩn, để có thể xác định chính xác các điểm và không có bất cứ khả năng hỗ trợ nào từ mạng lưới cấu trúc trần, sự hỗ trợ từ các vị trí trên cấu trúc của một mặt vòm là rất cần thiết.

          Trong trường hợp này, việc xác định các vị trí là rất khó, nên cần có sự linh hoạt trong việc xác định vị trí thả xuống của thiết bị. Đi ‘ỉu này có thể thực hiện được bằng cách mở rộng các hốc lắp đặt trên thiết bị và sử dụng các tấm che với một vị trí ở tâm nhỏ hơn, có thể xê dịch trong phạm vi cho phép xác định lại các vị trí chưa chính xác ở phía trên mà không phải mở hộp thiết bị ra.
Việc sử dụng lưới ô vuông là biện pháp rất có hiệu quả để chịu tải trọng cho phương pháp đặt thiết bị chiếu sáng dạng chìm, và đôi khi cũng có các tải trọng phụ trội. Có nhiều phương tiện để thực hiện được điều này, phương pháp thông thường là dùng các thanh uốn để liên kết các thiết bị chiếu sáng. Có rất nhiều thiết bị như thanh trượt dược sử dụng rất rộng rãi ở châu Âu.
          Đối với các thiết bị có trọng lượng nặng (gồm cả các thiết bị như bóng vonfram có công suất lớn, bóng huỳnh quang có hộp số điều khiển), điều cần thiết phải đảm bảo là tất cả các mối liên hệ về điện phải được xác lập khi thiết bị được liên kết vào vị trí.
Một giải pháp tiêu biểu cho vấn đề này là thiết bị đặt chìm. Đối với nó thì hoạt động đầu tiên là đưa hộp thiết bị vào vị trí, và nối dây điện vào đó. Khung điều khiển có trọng lượng nặng cũng sẽ được đưa vào vị trí của nó trong khi việc kết nối điện cuối cùng được thực hiện. Các yếu tố khác như bóng, khung phụ, bộ phận khuếch tán được bổ sung sau. Hình thức “linh kiện đơn lẻ” này lúc đầu có vẻ làm phức tạp hóa việc lắp đặt thiết bị, chi phí có vẻ như sẽ tăng một cách không tỷ lệ. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng phương pháp này là rất kinh tế.
           Đối với bóng vonfram, đơn giản nhất là đưa một đường dây tới vị trí đặt đèn. Nhưng với bóng huỳnh quang hình chữ nhật và các thiết bị lớn hơn, sẽ cần đến sự linh hoạt để có thể mở các thiết bị tại các vị trí thích hợp để đưa dây cáp vào hoặc sửa chữa bóng treo. Ví dụ, với bóng huỳnh quang, cần mở thiết bị ở hai đầu bóng để có thể đưa dây cáp xuyên qua thiết bị, và cũng như vậy ở bề mặt phía trên, để tạo điều kiện cho thiết bị được nối vào dây cáp nhằm lựa chọn cách thích hợp nhất cho mỗi phương pháp lắp đật.