Nghệ thuật chiếu sáng

Nguyên lý khai thác ánh sáng phần 2

1. Hệ sô phản xạ của bề mặt và độ sáng biểu kiến
       Độ sáng là một cảm giác mà có thể diễn tả như sự sáng sủa, sáng chói, hay có ánh sáng. Biểu kiến của độ sáng có thể nhận biết được thay đổi bởi môi trường xung quanh, tình trạng thích nghi của mắt và các yếu tố khác. Độ sáng có giới hạn, hay độ chói (L) là lượng ánh sáng phản chiếu. Số phần trăm của ánh sáng truyền tới được phản xạ lại bởi một bề mặt được gọi là hệ số phản xạ của bề mặt ấy (p).
Phòng có bề mặt với hệ sô’phản xạ thấp:
Với độ sáng thấp, căn phòng được miêu tả ở trên hơi tối hay u ám cho các hoạt động văn phòng, nhưng có thể tạo cảm giác ấm cúng hay thoải mái cho phòng ãn.
Phòng có bề mặt với hệ số phản xạ cao:
Với độ sáng cao, cãn phòng có vẻ sáng sủa và vui mắt. Cần thận trọng trong cảm nhận, bởi các bức tường có thể chi phối tầm nhìn trong các phòng nhỏ, và trong một số trường hợp, các mầu lạnh, tối của tường, của trần có thể làm giảm kích thước biểu kiến của cãn phòng (nhỏ hoặc thấp hơn thực tế).
2. Sự thích nghi về độ sáng
      Khi mắt thích nghi với độ sáng 100fL, một bề mặt với một độ sáng được xác định là 100ÍL nên có một độ sáng có thể nhận biết được là 100ÍL đối với người quan sát. Tuy
nhiên, nếu mắt của người quan sát chỉ có thể thích nghi được với độ sáng lfL (ví dụ như trong điều kiện bóng tối), bề mặt này nên có một độ sáng có thể nhận biết được là 400ÍL. Mặc dù độ sáng được xác định (hay độ chói) có thể như nhau trong cả hai trường hợp này, bề mặt nên có độ sáng hơn gấp 4 lần do nguyên nhân là sự thích nghi về độ sáng.
3. Hệ số phản xạ bề mặt và ánh sáng ban ngày
Trong những ví dụ dưới đây, sự kết hợp khác nhau của những bề mật tối (đen thẫm) và sáng (trắng xỉn) được đặt đối chiếu với một bức tường cửa sổ và được bố trí thứ tự theo sự tăng dần của mức độ chiếu sáng trên những mặt phẳng làm việc.
Vì vậy, trần nhà là bề mặt hiệu quả nhất cho việc đưa ánh sáng ban ngày vào phòng, ngược lại sàn nhà làm kém hiệu quả nhất.
– Trần nhà: Trần nhà tối (có khả năng hấp thụ lớn ánh sáng ban ngày). Tường và sàn nhà trắng (phản xạ ánh sáng).
– Tường sau: Trần nhà trắng (có khả năng phản xạ lớn ánh sáng ban ngày). Tường sau tối đối diện những cửa sổ (có khả năng hấp thụ lớn ánh sáng ban ngày).
– Các tường bên: Các tường bên tối (hấp thụ ánh sáng ban ngày).
– Sàn nhà: Các tường và trần nhà trắng (có khả năng phản xạ lớn ánh sáng ban ngày).
Sàn nhà tối (cũng có thể có ảnh hưởng tốt nếu không có sự giảm nhiều công dụng của ánh sáng).
4. Sự phản xạ của những vật liệu
Độ phản xạ (p còn ký hiệu khác là r) là phần trăm của ánh sáng tới mà đã phản xạ từ một bề mặt với phần còn lại đã được hấp thụ, đã được truyền qua, hoặc cả hai. Giá trị trong hệ thống mầu Munsell có thể sử dụng để nhận ra thuộc tính của ánh sáng phản xạ. Để tìm ra sự phản xạ của một bể mặt theo giá trị Munsell, sử dụng công thức sau:

Nguyên lý khai thác ánh sáng phần 2 1