Nghệ thuật chiếu sáng

Mạng lưới đèn treo

        Phương pháp chiếu sáng kiểu mạng lưới là một trong những phương pháp chiếu sáng ứng dụng đang được ưa chuông và dần phát triển thành một trào lưu như là trào lưu chiếu sáng kiểu Rotterdam.
        S ự khác nhau cơ bản giữa chiếu sáng kiểu mạng lưới và các phương pháp chiếu sáng ứng dụng khác là chiếu sáng kiểu mạng lưới sẽ thích hợp cho các đòi hỏi về chiếu sáng trong các công trình kiến trúc hơn.
       Trần nhà phía trên nguồn sáng sẽ được nguồn sáng chiếu tới một phần để giảm độ tương phản giữa nguồn sáng và nền phía sau. Căn cứ của việc lập giá thành cho phương pháp này xuất phát từ chức năng sử dụng, chức nãng bảo dưỡng của nó trong các công trình kiến trúc.
Khi sử dụng, phương pháp nấy sẽ tạo ra những phần sáng thừa không cần thiết và nó sẽ được sử dụng như một sự phụ trợ ở những không gian nhỏ hơn khi được che chắn để tạo sự chuyển hướng ánh sáng. Khi có yêu cầu che chắn từ hai phía nghĩa là sẽ phải tạo ra một hiệu quả đổi hướng từ xa.
        Đây cũng là một phương pháp chiếu sáng tổng họp với những yêu cầu về mặt thiết bị được đặt ra khá cao như: làm sao để mặt trần phía trên nguồn sáng không bị nóng lên trong khi sử dụng, dự phòng màn chắn lửa hay yêu cầu về âm học, đèn treo“>Mạng lưới đèn treo có thê là một loại thiết bị trang âm…
Người ta sẽ tính đến biện pháp chiếu sáng kinh tế nhất ở những nơi không có trần treo, khi yêu cầu sử dụng cần những tia sáng ngắn thì nó sẽ được thiết kế hoạt động Tihư là bị chắn ở một hướng nào đó và nguồn sáng sẽ được đặt ở giữa các tấm mái. Cấu trúc này có thể luôn hỗ trợ được trong việc giải quyết các vấn đề về chiếu sáng nhưng sự tiếp cận trong phương pháp này sẽ khó hơn khi mạng lưới cần đến một cấu trúc.
          Những đèn không có chao treo trên trần hoặc một mặt của mạng lưới đèn treo tỏa sáng ra hai hướng, ậnh sáng chính chiếu xuống bên dưới và ánh sáng phụ chiếu sáng trần nhà phía trên. Phương pháp này hiệu quả khi mà cùng một lúc những ánh sáng nhạt được che chắn từ phía xa của nguồn sáng.
Phân loại chiếu sáng xét trên một phương diện nào đó sẽ giống như xét sự phản xạ,
J khả năng hắt sáng hay đón ánh sáng của các bề mặt. Và sẽ không tốt nếu như ánh sáng
từ nguồn sáng được phản xạ lại trên mặt bàn hoặc trên những mặt giấy bóng. Điều quan trọng là các bề mặt phải được làm mờ và nhám ở những nơi cần thiết. Cũng không tốt nếu ta sử dụng phương pháp này một cách gượng ép, khi việc che chắn ánh sáng được thực hiện quá lộ liễu.
         Chiếu sáng kiểu mạng lưới là một ví dụ về sự hòa hợp giữa tiêu chuẩn chiếu sáng mức cao về giá trị trực quan và các công cụ chiếu sáng, và rất khó nhận ra khoảng cách giữa các nguồn sáng khi đang sử dụng.
         Việc thiết kế chiếu sáng được thực hiện vào mối quan hệ tỷ lệ giữa mạng lưới đèn treo và cấu trúc sử dụng của mạng lưới trên cơ sở sử dụng những mật phẳng để chắn sáng. Cạnh của mặt chắn sáng rất quan trọng (bất kỳ mặt phẳng thẳng đứng nào không nhận được ánh sáng trực tiếp), nó có thể làm cho ánh sáng suy giảm mạnh nhất. Mặc dù chi tiết của từng bộ phận trong toàn bộ mạng lưới không nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng nó cũng phải được thiết kế cẩn thận.
Hệ sô phản xạ trong phương pháp này được điều chỉnh cẩn thận bằng cách điều chỉnh các mặt chắn sáng, và nó được sử dụng như những nguồn tự phát sáng.
Phương pháp đặt chiếu sáng này thích hợp nhất cho chiếu sáng trong các công trình phục vụ thương mại và những phòng trưng bày, nơi có những đòi hỏi cao về tính kinh tế trong chiếu sáng, và nó sẽ không thích hợp cho các công trình đòi hỏi có những hiệu quả ấn tượng về ánh sáng và bóng đổ.