Nghệ thuật chiếu sáng

Hiệu quả chiếu sáng và chất lượng kiến trúc

Mục tiêu hướng đến:

     Cùng với quá trình đô thị hóa và sự phát triển kinh tế ở nước ta trong thời gian gần đây, nhu cầu về chất lượng chiếu sáng cho các đô thị thực sự đã được đặt ra và ngày một gia tăng. Tuy mới chỉ là những bước đi ban đầu, kỹ thuật chiếu sáng đô thị ở nước ta đã thực sự hình thành và phát triển như một ngành chuyên môn quan trọng. Tuy nhiên hệ thống đào tạo các chuyên gia và đặc biệt là các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành chiếu sáng chưa đồng bộ và đáp ứng yêu cầu, do vậy đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác thiết kế công nãng kỹ thuật và quản lý chất lượng nghệ thuật kiến trúc các công trình chiếu sáng công cộng và đô thị.

        Hiện nay trong việc thiết kế chiếu sáng các công trình ngoài nhà (trừ chiếu sáng đường phố, quảng trường đô thị, đường giao thông) vẫn phải áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng cho nhà và công trình và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng. Đây là các tiêu chuẩn được biên soạn và ban hành từ năm 1993, chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn có liên quan của Liên Xô (cũ). Do vậy, các chỉ tiêu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn này không còn thật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và các tiến bộ trong kỹ thuật chiếu sáng nhân tạo hiện nay, khi Việt Nam đã bắt đầu hội nhập thế giới chủ động và tích cực. Trên thực tế hiện cũng đã có nhiều đon vị tư vấn thiết kế có xu hướng áp dụng các tiêu chuẩn khác như BS (Anh), JIS (Nhật), CIE (úy ban chiếu sáng quốc tế)… Trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn này, việc lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật không phù hợp và không thống nhất đã gây nhiều khó khăn cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả của các công trình chiếu sáng đô thị, nội thất cũng như ngoại thất.

         Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị được biên soạn trên cơ sở rà soất lại “tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo các công trình dân dụng” và “tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng 20TCN 95 – 83”, đồng thời có tham khảo một cách có chọn lọc các tiêu chuẩn có liên quan của các nước công nghiệp phát triển có ngành kỹ thuật chiếu sáng tiên tiến, cập nhật được các tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo là một việc làm cần thiết trong thời kỳ hội nhập kinh tế – xã hội nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO nhằm nâng cao toàn diện hiệu quả chiếu sáng.

Phần I được biên soạn dựa trên một số ý tưởng:

–    Ảnh hưởng qua lại giữa chiếu sáng công năng và hiệu quả thẩm mỹ không gian kiến trúc

–    Soát xét lại các phần liên quan trong tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo và tự nhiên trong các công trình dân dụng (TCXD 16:1986, TCXD 29: 1991), đặc biệt nhấn mạnh các khía cạnh về hiệu quả nghệ thuật thẩm mỹ của giải pháp thiết kế, điều mà lâu nay các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật chiếu sáng trước chưa nhấn mạnh đầy đủ.

–    Soát xét lại và hoàn thiện các phần có liên quan trong tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng 20 TCN 95 – 83.

–    Tham khảo các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan của các nước phát triển: tiêu chuẩn Anh BS, tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS, tiêu chuẩn IES của hiệp hội các kỹ sư chiếu sáng bắc Mỹ… đồng thời cập nhật được các tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo, nhằm mục đích:

+ Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập dự án, thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình công cộng và công trình đô thị ở Việt Nam.

+ Tăng cường công tác quản lý hiệu quả chất lượng các công trình chiếu sáng công cộng.

+ Nâng cao tính thẩm mỹ nghệ thuật cho các thiết kế chiếu sáng nội và ngoại thất.

+ Phục vụ cho việc đào tạo chuyên ngành trong các trường đại học.