Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng vì giải pháp tôn vinh mầu sắc nội thất

         Sử dụng mầu sắc bên trong nhà là một yếu tố không thể xem nhẹ trong việc tạo môi trường ánh sáng. Trong thực tế xây dựng không hiếm thí dụ chứng tỏ rằng do chiếu sáng không hợp lý đã làm giảm sự hài hòa giữa các bề mặt trang trí mầu sắc của phòng và đặc tính quang phổ của nguồn sáng nhân tạo. Hậu quả không chỉ dừng lại ở việc hạn chế tiếp thu kiến trúc nội thất mà còn ảnh hưởng tới khả năng lao động thông qua thị giác và chóng gây mệt mỏi.
Khi thiết kế trang trí mầu sắc nội thất của các xí nghiệp sản xuất cần sử dụng nghiêm túc thang độ mầu (xem bảng). Nhờ các vật liệu có mầu sắc tương ứng, chúng ta có thể áp dụng thang độ mầu đó và phát triển thêm nhờ những mẫu vật liệu có bề mặt mờ hoặc bắt ánh sáng.
Thang chọn mầu sắc trong trang trí nội thất:

        Các kết quả nghiên cứu trên thế giới về đặc tính truyền đạt mầu và biến đổi mầu của vật liệu khi chiếu sáng với các nguồn khác nhau hiện đang được áp dụng trcng việc định các giải pháp mầu sắc trong thiết kế nội thất. Cho đến nay, người ta đã ban hành các bản hướng dẫn thiết kế trang trí mầu sắc nội thất nhà ở, nhà y tế và sản xuất, là những công trình kiến trúc mà con người lưu lại trong thời gian dài. Mục đích chủ yếu của tài liệu này là hướng dẫn tính toán sự biến đổi mầu sắc khi sử dụng các nguồn ánh sáng nhân tạo khác nhau trong thiết kế kiến trúc, tạo điều kiện cho người thiết kế đánh được sự biến đổi mầu sắc khi chuyển từ chiếu sáng tự nhiên sang chiếu sáng nhân tạo với các phổ khác nhau và cách hoàn bù những biến đổi nếu có. Trên cơ sở đó, có thể lựa chọn các tổ hợp mầu sắc và nguồn sáng có lợi nhất về phương diện trang trí nội thất.
Bằng phương pháp thực nghiệm, người ta còn xác lập được khoảng cách phân chia các đường trang trí tùy thuộc vào cường độ sáng của bề mặt, sự phối hợp tối ưu của đường trang trí có mầu nóng trên bề mặt có mầu lạnh hoặc ngược lại.
        Một trong những vật liệu tiến bộ đang được sử dụng trong trang trí kiến trúc nội thất hiện nay là các vật liệu và cấu kiện có bề mặt trang trí vân gờ có tác dụng gây cảm giác nhìn khác nhau tùy thuộc vào vị trí quan sát, điều kiện chiếu sáng và mầu sắc bề mặt. Các phương tiện tương tự ngày càng đa dạng tiếp tay cho người thiết kế kiến trúc thể hiện những hệ thống ánh sáng và mầu sắc phức tạp, có hiệu quả cao trong thiết kế của mình.
Dựa trên kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ mầu trong kiến trúc nội thất, người ta đã kiến nghị một phương pháp thiết kế ánh sáng trên cơ sở chọn vật liệu trang trí theo trình tự như sau:
– Giai đoạn đầu: xác định đặc điểm các nhóm phông nền trên cơ sở phân tích tính chất môi trường không gian, có xét đến tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật công nghệ sử dụng và sản phẩm vật liệu trang thiết bị.
– Giai đoạn hai: xác đinh sơ đồ mầu sắc, có xét đến các đặc điểm chất liệu đường nét trang trí, vân gờ của vật liệu và hiệu quả chất lượng cho phép của mầu và chất cảm vật liệu.
– Giai đoạn ba: căn cứ vào khoảng cách nhịn thực tế, xác định tính chất của hiệu quả bề mặt, các đường nét trang trí và kích thước của chúng, để xử lý đảm bảo phân biệt rõ ràng bằng thị giác.
Tất nhiên, để hoàn thiện chiếu sáng nội thất, nâng cao chất lượng ánh sáng và mầu sắc không gian kiến trúc còn cần phải tiếp tục giải quyết những nhiệm vụ quan trọng khác. Đó là việc tối ưu hóa bố cục hiệu quả chất liệu và sắc mầu trong trường nhìn, xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mỹ thuật thông qua hiệu quả ánh sáng của vật liệu trang trí vể cách tổ hợp thành phần, tỷ lệ mầu sắc, đặc biệt chiếu sáng đô thị ban đêm và nội thất các công trình công cộng lớn phục vụ đông đảo quần chúng.