Nghệ thuật chiếu sáng

Các kiểu chiếu sáng thông dụng khả thi

Theo sự phân bố ánh sáng của đèn trong không gian, người ta chia thành năm kiểu chiếu sáng như sau:
– Kiểu chiếu sáng trực tiếp khi có trên 90% quang thông do đèn bức xạ hướng xuống phía dưới. Kiểu này lại chia ra:
– Trực tiếp hẹp khi quang thông tập trung chính vào mật phẳng làm việc, khi đó các tường bên đều bị tối.
– Trực tiếp rộng khi quang thông phân bố rộng hơn trong nửa không gian phía dưới, khi đó các tường bên cũng được chiếu sáng.
Kiểu chiếu sáng trực tiếp thường sử dụng để chiếu sáng ngoài nhà (trực tiếp hẹp), chiếu sáng các nhà xưởng (cả trực tiếp hẹp và trực tiếp rộng), chiếu sáng trong nhà vãn phòng, các cửa hàng lớn (trực tiếp rộng). Đặc biệt khi sử dụng kiểu này cho các nhà có độ cao lớn sẽ đạt được hiệu quả kinh tế cao.
– Kiểu chiếu sáng nửa trực tiếp khi có từ 60 đến 90% quang thông bức xạ hướng xuống phía dưới. Khi đó các tường bên và cả trần cũng được chiếu sáng, bóng tối giảm đi. Môi trường sáng trongtrường hợp này sẽ tiện nghi hơn.
Kiểu chiếu sáng này thích hợp trong các nhà văn phòng, nhà ở (phòng khách, phòng chung), phòng trà, phòng ăn.
– Kiểu chiếu sáng hỗn hợp khi có từ 40 đến 60% quang thông bức xạ hướng xuống dưới. Khi đó các tường bên, đặc biệt là trần được chiếu sáng nhiều hơn, môi trường sáng càng tiện nghi hơn. Kiểu hỗn hợp lại có thể phân thành hỗn hợp thường và hỗn hợp khuếch tán (ánh sáng bức xạ đều theo mọi hướng xung quanh đèri).
Các kiểu hỗn hợp thường được áp dụng trong các không gian có trần và tường phản xạ mạnh ánh sáng vì lý do kinh tế chiếu sáng.
– Kiểu chiếu sáng nửa gián tiếp khi có từ 10 đến 40% quang thông bức xạ hướng xuống phía dưới.
– Kiểu chiếu sáng gián tiếp khi có trên 90% quang thông bức xạ hướng lên phía trên.
Khi áp dụng các kiểu chiếu sáng gián tiếp và nửa gián tiếp, chúng ta sẽ được một không gian chiếu sáng khuếch tán hoàn toàn hoặc một phần, vì thế môi trường sáng càng đạt được tiện nghi cao hơn. Hai kiểu chiếu sáng này thường sử dụng cho các phòng khán giả, các nhà hàng, nhà ăn…
 các loại đèn
Trên cơ sở năm kiểu chiếu sáng nói trên, để thuận tiện vận dụng trong sản xuất đèn cũng như thiết kế chiếu sáng. CIE đã phân loại một cách chi tiết hơn thành 20 loại đèn, ký hiệu bằng các chữ cái từ A đến T, từ trực tiếp hẹp nhất (A) đến gián tiếp (T), theo sự phân bố quang thông của chúng trong các phần khác nhau của không gian.
Theo cách phân loại này, toàn bộ không gian được chia thành năm vùng (theo phương pháp của Dourgnon và Godfert) và biểu thị quang thông của đèn xâm nhập vào các vùng như sau:

Theo cách phân loại đèn của CIE ta có:
Các loại từ A đến E (5 loại) thuộc kiểu trực tiếp hẹp. Các loại từ F đến J (5 loại) thuộc kiểu trực tiếp rộng. Các loại từ K đến N (4 loại) thuộc kiểu nửa trực tiếp. Các loại từ o đến s (5 loại) thuộc kiểu hỗn hợp.
Loại T (1 loại) thuộc kiểu gián tiếp.