Nghệ thuật chiếu sáng

Các công trình kiến trúc nghệ thuật

– Hệ thống chiếu sáng các tòa nhà, Công trình kiến trúc (sau đây gọi là chiếu sáng kiến trúc) cần được nghiên cứu và kết hợp hài hòa với các thành phần cấu thành khác cúa hệ thống chiếu sáng đô thị.
– Tùy thuộc vào quy mô, tính chất và đặc điểm kiến trúc của công trình, hệ thống chiếu sáng cho các tòa nhà và công trình kiến trúc cần đáp ứng một số hoặc toàn bộ các yêu cầu sau:
+ Chiếu sáng đồng đều các bề mặt chính của công trình.
+ Làm rõ các điểm giới hạn của công trình (mái nhà, đỉnh tháp, v.v…).
+ Khắc họa các chi tiết, đặc điểm kiến trúc đặc thù của công trình.
+ Tạo ra sự tương phản sáng – tối và tương phản về mầu sắc ánh sáng.
– Tùy thuộc vào tính chất, quy mô công trình và phương pháp bố trí chiếu sáng, trong quá trình tính toán thiết kế cần lựa chọn chủng loại đèn (kiểu đèn – phân bố ánh sáng – công suất), vị trí lắp đặt đèn và góc chiếu để đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Hạn chế tối đa sự chói lóa cho người sử dụng.
+ Hạn chế tối đa sự hao phí quang thông của bộ đèn (tức là phần quang thông phát ra từ bộ đèn nhưng không được phân bố trên bề mặt của đối tượng cần chiếu sáng).
+ Hạn chế tối đa khả năng quan sát trực tiếp vào bộ đèn (trừ trường hợp sử dụng các loại đèn có tính chất trang trí).
– Trong việc bố trí lấp đặt đèn chiếu sáng kiến trúc cho phép sử dụng các phương pháp sau:
+ Lắp đặt đèn ngay trên các công trình cần chiếu sáng
+ Lắp đặt đèn trên mái của các nhà xung quanh
+ Lắp đặt đèn trên cột chiếu sáng riêng
+ Lắp đặt đèn trên cột chiếu sáng đường phố.
+ Lắp đặt đèn trên mặt đất.
– Trường hợp sử dụng đèn pha bố trí tại mặt đất cần phải có các tấm chắn để ngăn các luồng sáng đi trực tiếp vào mắt người. Nếu đèn pha có kích thước lớn phải được thiết kế lắp đặt trong các hốc chìm dưới mật đất với hệ thống thoát nước tốt để đảm bảo đèn không bị ngập nước. Ngoài ra, cần có giải pháp bảo vệ đèn chống bị phá hoại.
– Để tăng hiệu quả thẩm mỹ cho công trình chiếu sáng kiến trúc, tạo ra sự hòa hợp với tổng thể không gian kiến trúc trong khu vực, trong chiếu sáng kiến trúc ngoài việc chiếu sáng cho công trình còn cần phải chú ý đến chiếu sáng không gian xung quanh.
Tượng đài
– Những tượng đài, đài kỷ niệm có ý nghĩa kiến trúc độc lập với quần thể kiến trúc xung quanh và có thể quan sát từ nhiều hướng phải được chiếu sáng ở những hướng cần thiết, trong đó có hướng cần chiếu sáng chính rõ rệt. Đối với những tượng đài, đài kỷ niệm khác phải chiếu sáng theo hướng quan sát chính.
– Độ rọi trung bình trên mặt đứng chính của tượng đài, đài kỷ niệm (hoặc độ chói trung bình của bề mặt chính công trình) không được nhỏ hơn trị số quy định trong bảng 4.12. Độ rọi trung bình (hoặc độ chói trung bình) trên những mặt khác cần đảm bảo tùy theo yêu cầu nghệ thuật cần đạt được.

 

Ghi chú:
– Tùy theo điều kiện cụ thể, chỉ cần lựa chọn áp dụng 1 trong 2 chỉ tiêu độ rọi hoặc độ chói.
– Độ rọi trung hình trên bề mặt dượng đài, đài kỷ niệm và độ chói trung bình đã tính đến yếu tố suy giảm.
– Trường hợp tượng đài, đài kỷ niệm cần quan sát được từ xa > 300m thì giá trị trong bảng 4.12 có thể được nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,5.
– Trường hợp tượng đài, đài kỷ niệm đặt trong khuôn viên công viên vườn hoa, ở ngoại vi thành phố thì giá trị trong bảng 4.12 có thể được nhân với hệ số điều chỉnh K = 0,5.
– Nếu đối tượng được chiếu sáng ở ngoại vi đô thị, trên nền là cây xanh hoặc nền trời không được chiếu sáng thì độ chói của nền lấy trị số nhỏ hơn lcd/m2.
– Nếu đối tượng được chiếu sáng ở gần ngôi nhà có mặt phẳng sáng lớn (nhà có diện tích lắp kính tương đối lớn có chiếu sáng bên trong) thì độ chói của nền lấy trị số lớn hơn 5cd/m2.
– Đối với các công trình được chiếu sáng theo hình thức chiếu sáng chung đồng đều trên bề mặt công trình thì tiêu chuẩn thiết kế (Độ rọi trung bình, độ chói trung bình) phải tuân thủ các quy định trong bảng 4.11. Đối với các công trình sử dụng hình thức chiếu sáng cục bộ thì các chỉ tiêu nói trên chỉ có tính chất tham khảo. Mức độ chiếu sáng cụ thể do người thiết kế quyết định cãn cứ vào việc phân tích các yếu tố: Quy mô, tính chất công trình, đặc điểm kiến trúc, yêu cầu về thẩm mỹ và tầm quan sát, khả năng cấp nguồn và khả năng tài chính cho phép.

Tỷ số giữa giá trị độ rọi ngang lớn nhất và độ rọi ngang trung bình ở các đối tượng chiếu sáng không được vượt quá:
-3:1- trong trường hợp độ rọi trung bình tiêu chuẩn trên 6 lx.